Onze woningen presteerden erg goed in 2018!

Fijn Wonen haar woningen presteerden ook in 2018 erg goed. We hebben over het gehele kalenderjaar van meer dan 300 woningen de energieprestaties gemonitord. Onze data-analisten hebben vervolgens de uitkomsten beoordeeld en vastgesteld, waaruit Energieprestatievergoeding-rapportages (EPV) zijn opgesteld. Deze EPV-rapportages, waarin de energieprestaties worden weergeven, laten weer mooie cijfers zien!

In het kort:
– Fijn Wonen heeft in 2018 over 333 woningen gerapporteerd.
– Maar liefst 95% van de Fijn Wonen-woningen hebben de verwachte energieprestaties gehaald.
– En 78% van de Fijn Wonen-woningen zijn NOM (nul op de meter) of beter. 4 op de 5 woningen hebben dus voldoende aan hun energiebundel en ontvangen geen energierekening.

Hiermee zijn de resultaten nog beter dan over 2017. Dit komt doordat Fijn Wonen sneller de storingen afhandelt. Daarnaast komen we in de praktijk bij nieuwe projecten vrijwel niet voor verassingen te staan als het gaat om energieopwekking door zonnepanelen, doordat wij gestandaardiseerd bouwen.

Hoe komen wij tot deze cijfers?
Fijn Wonen heeft twee data-analisten in dienst die onze woningen monitoren. We monitoren alleen de woningen waarbij de klant heeft gekozen voor onze prestatiegaranties. Monitoring is een dienst om inzicht te krijgen in het energieverbruik van de woning op detailniveau. De EPV-wetgeving vereist een jaarlijkse verantwoording van de energiebundel die beschikbaar wordt gesteld aan bewoners. Iedere seconde komt er data binnen vanuit onze woningen op een dataplatform. Deze gegevens worden geanalyseerd en verwerkt in overzichtelijke rapportages. De bewoner kan over deze informatie beschikken via een digitaal dashboard. Dit geeft inzicht in het energiegebruik wat helpt bij een energiezuinig leven.

Onze data-analisten: Bert Heijnen en Kay Jongsma

Prestatiegarantie
De klant kan er voor kiezen om prestatiegarantie af te nemen. Voor een vast bedrag per jaar is daarmee de klant verzekerd dat de woningen blijven presteren zoals afgeleverd. Is dat niet het geval is, compenseert Fijn Wonen de klant.

Wij zijn er trots op dat we de dienst monitoring in eigen huis hebben en dat we onze klanten zoveel mogelijk kunnen ontzorgen. Tevreden klanten en bewoners, vandaag, morgen en overmorgen!