Ondertekening contract Wold & Waard

Voor Wold & Waard gaan we in april 2019 aan de slag met een pilotproject voor de renovatie van bestaande woningen naar gasloze NOM-woningen. Hiervoor tekenden we gisteren het contract met Janneke Klijn, directeur van woningcorporatie Wold & Waard. Samen met Jorritsma Bouw, Dijkstra Draisma en Breman Service-Nijhuis Bouw worden met de pilot in totaal 48 woningen gerenoveerd. Fijn Wonen levert voor deze pilot 16 woningen, met een warmtevraag kleiner dan 30 kWh per m2, af in Grijpskerk. Het zijn de eerste woningen van een paar 100 die in de komende jaren energiezuinig worden gemaakt.

Wold & Waard heeft het doel om in 2050 alle woningen minimaal energieneutraal te hebben gemaakt. Enerzijds om bij te dragen aan de vermindering van CO2-uitstoot, maar met name om de woonlasten van de huurders op een betaalbaar niveau te houden. Met deze renovaties wordt de kostenstijging voor de bewoners beperkt en draagt Wold & Waard bij aan betaalbare huisvesting in de sociale huursector in het Westerkwartier. Fijn Wonen sluit hier met haar betaalbare, toekomstbestendige én comfortabele woningen naadloos op aan.

Lees hier het volledige artikel op de website van Wold & Waard.