Novus Videre heet voortaan Fijn Wonen B.V.

De naam Novus Videre B.V. is gewijzigd in Fijn Wonen B.V. Fijn Wonen was tot op heden ondergebracht bij Novus Videre B.V. We hebben besloten de naam van de vennootschap en ons product op elkaar aan te laten sluiten. Dat is duidelijker voor iedereen. Sinds 4 april heten we daarom Fijn Wonen B.V. Alle overige gegevens zijn ongewijzigd gebleven.