Expertises

Een veilige nieuwbouwoplossing

Het is ingrijpend om je niet veilig te voelen in je woning, om in onzekerheid te verkeren over schadeafhandeling en tot slot je vertrouwde plek noodgedwongen te moeten verlaten. Vanuit die gedachte is onze nieuwbouwoplossing niet alleen veilig, maar blijft deze ook heel bij een eventuele aardbeving.

Voordelen
Rust voor nu en in de toekomst. Bij alles wat we doen stellen we de bewoner centraal. Door te borgen dat de woning naast veilig bij bevingen ook heel blijft, ervaart een bewoner minder overlast en behoudt de woning haar financiële waarde.

Snelheid
De overlast voor de bewoners is minimaal. We maken gebruik van een uitgekiend bouwsysteem waardoor de realisatie slechts 15 dagen duurt. Zo kan de bewoner snel weer terug naar zijn of haar vertrouwde plek.

Schadebeperkend
Met ruim 400 gebouwde woningen is ons product en proces beproefd. Voor onze  aardbevingsbestendige oplossing plaatsen wij onze woningen op een aardbevingsbestendige fundering. Deze stevige fundering creëren wij middels schokdempers, welke het grootste percentage van de bevingen opnemen. Dit maakt onze oplossing schadebeperkend. Hierdoor worden herstelwerkzaamheden aan de woningen na beving tot een minimum beperkt.

aardbeving, aardbevingbestendig, Fijn Wonen

Garanties
Zoals bij al onze woningen borgen wij de leverzekerheid, snelheid en kwaliteit door deze in eigen beheer te produceren en met vaste co-makers te werken. Verder bieden wij diensten aan voor de kant-en-klare woningen die support en zekerheid geven. Zo verschaffen wij onder andere professioneel advies, actieve ondersteuning aan bewoners tijdens het totale proces en leveren wij energie-coaching. Ook garanderen wij de prestatie van de woning tien jaar lang.

Wonen om te leven. Vandaag, morgen en overmorgen.

 

 

Data-analyse
Fijn Wonen heeft twee data-analisten in dienst die onze woningen monitoren. We monitoren alleen de woningen waarbij de klant heeft gekozen voor onze optie prestatiegarantie. Monitoring is een dienst om inzicht te krijgen in het energieverbruik van de woning op detailniveau. De EPV-wetgeving vereist een jaarlijkse verantwoording van de energiebundel die beschikbaar wordt gesteld aan bewoners. Iedere seconde komt er data binnen vanuit onze woningen op een dataplatform. Deze gegevens worden geanalyseerd en verwerkt in overzichtelijke rapportages. De bewoner kan ook over deze informatie beschikken via een digitaal dashboard van de woning. Het geeft inzicht in het energiegebruik wat helpt bij energiezuinig leven.

De klant kan er ook voor kiezen om prestatiegarantie af te nemen. Voor een vast bedrag per jaar is de klant verzekerd dat de woningen blijven presteren zoals wij beloven. Is dat niet het geval, dan compenseert Fijn Wonen de klant. 

Data op detailniveau
Fijn Wonen is met de eigen data-analisten klaar voor de toekomst. De data-analisten zorgen ervoor dat de prestatie ook werkelijk wordt gehaald. We kunnen net dat beetje extra doen voor onze klanten. Naast dat we zelf controleren wat wij beloven, bieden we nazorg aan de klant en bouwen wij zo een duurzame relatie op. Onze data-analisten kunnen op detailniveau uitlezen wat de installaties doen. Dit is uniek en het geeft waardevolle informatie om bewoners te coachen. Met de data uit de installaties worden storingen eerder gesignaleerd, zodat deze eerder worden verholpen. Soms is de storing al verholpen, voordat de bewoner het zelf signaleert. Onze collega-bedrijven kunnen in veel gevallen alleen zien dat een installatie meer of juist minder heeft verbruikt, maar niet waarom.

Het voordeel is vooral ook dat de storing al verholpen is, voordat de bewoner het zelf signaleert.

Fijn Wonen, Van Wijnen, data-analisten

Onze data-analisten Bert Heijnen en Kay Jongsma

Hoe werkt EPV?
EPV staat voor energie prestatievergoeding. Het is een bedrag dat de bewoner aan de verhuurder betaalt naast de reguliere huur. Hiervoor in de plaats woont een bewoner in een duurzame woning die zijn eigen energie opwekt door zonnepanelen. De bewoner ontvangt een energiebundel vanuit de corporatie, die voldoende is om een heel jaar te gebruiken. Deze energiebundel wordt op de woning zelf opgewekt. Een gedeelte hiervan is te gebruiken voor gebouwgebonden installaties (zoals verwarmd tapwater) en een gedeelte is vrij te gebruiken. Denk hierbij aan stroom voor de koelkast, wasmachine etc. De bewoner heeft doorgaans geen aanvullende energiekosten meer. Alleen als de bundel wordt overschreden, dan moet de bewoner extra inkopen bij de energieleverancier. Mocht dit structureel zijn, dan wordt er gekeken wat er mis is gegaan en hoe we de prestatie samen met de bewoner kunnen verbeteren. Er kan bijvoorbeeld energiecoaching aangeboden worden. Als er minder energie wordt gebruikt door een bewoner, wordt dit teruggeleverd aan de energiemaatschappij en ontvangt de bewoner een vergoeding.

Voorbeeld dashboard-grafiek voor bewoners

Wordt de beloofde energieprestatie niet gehaald, dan compenseert Fijn Wonen de klant. Daarbij wordt uiteraard gekeken naar de oorzaak. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de omvormer stuk is gegaan of omdat er te veel schaduw rondom de woning is waardoor de zonnepanelen niet optimaal benut worden. Gelukkig is dit slechts een klein percentage en weten we door onze slimme data wat daar de oorzaak van is. Daar waar nodig zetten wij onze servicemonteurs is. Zij zijn zowel bouwkundig als installatietechnisch volledig op de hoogte van onze fijne woningen.

    servicemonteurs, Fijn Wonen, Van Wijnen

Fijn Wonen is er trots op dat we de dienst monitoring én servicemonteurs in eigen huis hebben en dat we onze klanten zoveel mogelijk ontzorgen. Tevreden klanten en bewoners, daar doen we het met elkaar voor.