Ervaringen delen op ZEN congres Aardgasvrije nieuwbouw

Dick van Ginkel en Armand van Ommen vertellen donderdag 29 maart tijdens het ZEN congres in Fort Voordorp in Utrecht hoe Van Wijnen Zeer Energiezuinige “aardgasvrije” Nieuwbouw (ZEN) realiseert en hoe zij dit steeds verder verbetert met Fijn Wonen, het geïndustrialiseerde woonproduct van Van Wijnen.

Dick van Ginkel verdiept zich als regisseur Duurzaamheid en Innovatie binnen Van Wijnen actief in het zeer energiezuinig én aardgasvrij bouwen en is doorlopend op zoek naar verbetermogelijkheden op technisch én sociaal gebied. Samen met Armand van Ommen, accountmanager Fijn Wonen, brengt Van Ginkel treffend in beeld welke onderwerpen momenteel onvoldoende aandacht krijgen binnen de bouwsector. Met name het creëren van bewustwording bij consumenten komt aan bod: welke effecten hebben levensstijl en gewoontes op de energieprestaties van hun woning? Dick en Armand vertellen hoe zij hier mee omgaan en tegen welke verrassingen en leerpunten ze aanlopen. Moeten we loskomen uit onze ‘bouwbubbel’? En inzien dat voor communicatie met bewoners alleen handleidingen maken beslist niet genoeg is?

‘Aardgasvrije nieuwbouw zo doe je dat’ heet het congres. Aardgasvrije nieuwbouw realiseren is één.  Maar bij de bewustwording en het meenemen van de bewoners in deze reis, daar ligt de uitdaging.  Deze reis begint pas als de woning is opgeleverd en vraagt daarmee om een totaal andere klantbenadering binnen de bouwsector dan momenteel gehanteerd wordt.

Meer info over het programma op: www.lente-akkoord.nl/save-the-date-zen-congres-gasloze-nieuwbouw