De Fijn-woningen presteren goed!

De uitkomsten van de energiemonitoring van onze Fijn Woningen over het kalenderjaar 2017 zijn bekend en gepresenteerd door onze data-analisten. Deze EPV-rapportages, waarin de energieprestaties worden weergeven, laten mooie cijfers zien!

In het kort:
– Fijn Wonen heeft in 2017 over 193 woningen gerapporteerd.
– 93% van de Fijn Wonen woningen hebben de energieprestaties gehaald.
– De woningen presteren in 2017 gemiddeld beter dan NOM en leveren dus netto energie terug aan de energiemaatschappijen. Gemiddeld 600 kWh in 2017.

Het is de eerste meting over een volledig kalenderjaar. Deze mooie resultaten geven ons nog meer vertrouwen in de toekomst. We doen wat we beloven. En dat doen we goed!

Rapportages voor onze klant
Inmiddels zijn de corporaties voorzien van de EPV-rapportages en zijn alle woningen afgemeld bij de RVO. Onze klanten zien nu ook voor de eerste keer een totaalbeeld van hoe de woningen werkelijk presteren op jaarbasis.

Hoe komen wij tot deze cijfers?
Fijn Wonen heeft twee data-analisten in dienst die onze woningen monitoren. We monitoren alleen de woningen waarbij de klant heeft gekozen voor onze optie prestatiegarantie. Monitoring is een dienst om inzicht te krijgen in het energieverbruik van de woning op detailniveau. De EPV-wetgeving vereist een jaarlijkse verantwoording van de energiebundel die beschikbaar wordt gesteld aan bewoners. Iedere seconde komt er data binnen vanuit onze woningen op een dataplatform. Deze gegevens worden geanalyseerd en verwerkt in overzichtelijke rapportages. De bewoner kan ook over deze informatie beschikken via een digitaal dashboard van de woning. Het geeft inzicht in het energiegebruik wat helpt bij energiezuinig leven.

De klant kan er ook voor kiezen om prestatiegarantie af te nemen. Voor een vast bedrag per jaar is de klant verzekerd dat de woningen blijven presteren zoals wij beloven. Is dat niet het geval, dan compenseert Fijn Wonen de klant. 

Data op detailniveau
Fijn Wonen is met de eigen data-analisten klaar voor de toekomst. De data-analisten zorgen ervoor dat de prestatie ook werkelijk wordt gehaald. We kunnen net dat beetje extra doen voor onze klanten. Naast dat we zelf controleren wat wij beloven, bieden we nazorg aan de klant en bouwen wij zo een duurzame relatie op. Onze data-analisten kunnen op detailniveau uitlezen wat de installaties doen. Dit is uniek en het geeft waardevolle informatie om bewoners te coachen. Met de data uit de installaties worden storingen eerder gesignaleerd, zodat deze eerder worden verholpen. Soms is de storing al verholpen, voordat de bewoner het zelf signaleert. Onze collega-bedrijven kunnen in veel gevallen alleen zien dat een installatie meer of juist minder heeft verbruikt, maar niet waarom.

Het voordeel is vooral ook dat de storing al verholpen is, voordat de bewoner het zelf signaleert.

Hoe werkt EPV?
EPV staat voor energie prestatievergoeding. Het is een bedrag dat de bewoner aan de verhuurder betaalt naast de reguliere huur. Hiervoor in de plaats woont een bewoner in een duurzame woning die zijn eigen energie opwekt door zonnepanelen. De bewoner ontvangt een energiebundel vanuit de corporatie, die voldoende is om een heel jaar te gebruiken. Deze energiebundel wordt op de woning zelf opgewekt. Een gedeelte hiervan is te gebruiken voor gebouwgebonden installaties (zoals verwarmd tapwater) en een gedeelte is vrij te gebruiken. Denk hierbij aan stroom voor de koelkast, wasmachine etc. De bewoner heeft doorgaans geen aanvullende energiekosten meer. Alleen als de bundel wordt overschreden, dan moet de bewoner extra inkopen bij de energieleverancier. Mocht dit structureel zijn, dan wordt er gekeken wat er mis is gegaan en hoe we de prestatie samen met de bewoner kunnen verbeteren. Er kan bijvoorbeeld energiecoaching aangeboden worden. Als er minder energie wordt gebruikt door een bewoner, wordt dit teruggeleverd aan de energiemaatschappij en ontvangt de bewoner een vergoeding.

Wordt de beloofde energieprestatie niet gehaald, dan compenseert Fijn Wonen de klant. Daarbij wordt uiteraard gekeken naar de oorzaak. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de omvormer stuk is gegaan of omdat er te veel schaduw rondom de woning is waardoor de zonnepanelen niet optimaal benut worden. Gelukkig is dit slechts een klein percentage en weten we door onze slimme data wat daar de oorzaak van is. Daar waar nodig zetten wij onze servicemonteurs is. Zij zijn zowel bouwkundig als installatietechnisch volledig op de hoogte van onze fijne woningen.

Fijn Wonen is er trots op dat we de dienst monitoring én servicemonteurs in eigen huis hebben en dat we onze klanten zoveel mogelijk ontzorgen. Tevreden klanten en bewoners, daar doen we het met elkaar voor.